Przedszkole Wesołych Przygód
ul. Moskiewska 1

737 01 Czeski Cieszyn 

tel. 595 172 988 

mail: wantulok@zsptesin.cz
Przedszkole Wesołych Przygód

ul. Moskiewska 1
737 01 Czeski Cieszyn

tel. 595 172 988
mail: wantulok@zsptesin.cz